Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Để tham gia hoạt động kinh doanh hộ cá thể, những người muốn đăng ký phải xin phép trước. Khi nhận được phép, người đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể để xét duyệt. Để cung cấp một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể hiệu quả, sự về phần này cần được lưu ý.

1. Thông tin liên lạc

Để được cấp phát giấy phép, cơ quan xét duyệt cần biết được thông tin liên lạc của bạn. Do đó, khi cung cấp giấy đề nghị, bạn phải điền vào các thông tin sau:

 • Tên: ….
 • Địa chỉ:
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ Email:

2. Giấy phép cá nhân

Giấy phép cá nhân là một trong những thành phần quan trọng của giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Nó có thể được chứng minh bằng chứng chỉ giấy phép cá nhân hoặc bằng các tài liệu chứng minh khác. Và cần cung cấp các thông tin sau:

 • Tên của chứng chỉ:
 • Số chứng chỉ:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:

3. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký là tài liệu cần cung cấp bởi người đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Hồ sơ đăng ký cần chứa các thông tin sau:

 • Tên của doanh nghiệp:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Email:
 • Sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp:
 • Tên của người đại diện:
 • Chứng minh nhân dân:

4. Tài liệu chứng minh đầy đủ quyền lợi lao động

Để được cấp phát giấy phép, người đăng ký kinh doanh hộ cá thể cũng cần phải cung cấp tài liệu chứng minh đầy đủ quyền lợi lao động. Điều này bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đăng ký cơ sở lao động:
 • Giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội:
 • Giấy đề nghị pháp luật:
 • Giấy xác nhận đóng thuế:

5. Tài liệu liên quan khác

Ngoài những tài liệu đã đề cập ở trên, giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể còn cần bao gồm các tài liệu khác liên quan như:

 • Giấy phép đầu tư:
 • Giấy chứng nhận đặt cọc:
 • Giấy chứng nhận thanh toán trước:
 • Giấy phép an toàn vệ sinh lao động:

Để cung cấp một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể hiệu quả, người đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần phải thông báo đầy đủ về thông tin liên lạc, giấy phép cá nhân, hồ sơ đăng ký, tài liệu chứng minh đầy đủ quyền lợi lao động và các tài liệu liên quan khác. Bằng cách này, cơ quan có thẩm quyền sẽ được cung cấp đủ thông tin để chứng minh lý do kinh doanh hộ cá thể của bạn và có thể hoàn thành xét duyệt thẩm quyền nhanh hơn.

0838.386.486