điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp

Thành lập một doanh nghiệp mới có thể là một quá trình phức tạp và đòi hỏi rất nhiều công sức. Tuy nhiên, cũng có những công đoạn để làm hợp lý, để có thể thành lập doanh nghiệp một cách hợp lý và thuận lợi nhất. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp.

Quy mô doanh nghiệp

Quy mô của một doanh nghiệp có thể là “doanh nghiệp nhỏ” hoặc “doanh nghiệp lớn”. Để dễ dàng quy định kích thước của một doanh nghiệp, một số quy tắc doanh nghiệp tối ưu đã được ban hành. Một doanh nghiệp được xem là “nhỏ” đối với mức độ tài sản, lao động là ít hơn 500 người và doanh thu thấp hơn 50 tỉ đồng/năm. Do đó, có thể nhận ra rằng số lượng tài sản, nhân lực và doanh thu là những yếu tố quan trọng trong quá trình thành lập một doanh nghiệp.

Lựa chọn tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp của bạn phải được đăng ký trước khi bạn bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Bạn cần xem xét những điều sau khi lựa chọn tên của doanh nghiệp của mình:

  • Tên phải trừng phạt các quy định của pháp luật. Tên của bạn không được bắt đầu bằng từ “national” hoặc “international”, hoặc chứa bất kỳ từ phản đối nào.
  • Tên phải được bảo vệ. Tên doanh nghiệp phải khác với những tên đã sử dụng trước. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập vào các trang web và đăng ký tên của bạn trước khi thành lập doanh nghiệp.
  • Tên phải được hoàn thành đăng ký. Việc đăng ký tên doanh nghiệp của bạn là hoàn thành một phần quan trọng của quy trình thành lập doanh nghiệp.

Tạo thước định hợp đồng

Sau khi bạn đã có tên của doanh nghiệp của mình, bạn có thể bắt đầu tạo một bản thường định hợp đồng cho doanh nghiệp từ một nhà cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp được uỷ quyền hoặc từ một nhà cung cấp dịch vụ pháp lý. Việc tạo các thỏa thuận hợp lệ sẽ giúp bạn thành lập doanh nghiệp của mình theo các điều khoản cụ thể. Trong hợp đồng, bạn cũng cần phải quy định về việc chia sẻ tài sản nhằm đảm bảo rằng các quyền về tài sản của doanh nghiệp của bạn được bảo vệ.

Lập chứng từ và đăng ký

Sau khi bạn đã tạo thành công bản thường định hợp đồng, bạn có thể bắt đầu lập chứng từ để có thể trình bày cho cơ quan thuế. Bạn cũng cần có bằng chứng chứa thông tin thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp. Các chứng từ này bao gồm những văn bản như:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bạn sẽ cần phải cung cấp thông tin về bản thường hợp và xác nhận việc thanh lập doanh nghiệp.
  • Văn bản định hướng. Văn bản này sẽ cung cấp thông tin về các hành vi của doanh nghiệp.
  • Giấy xác nhận đăng ký tài khoản. Bạn cần phải đăng ký một số tài khoản riêng biệt của doanh nghiệp để có thể thanh toán thuế và chịu trách nhiệm trong số tiền nợ nhà nước.
  • Giấy phép kinh doanh. Việc lấy giấy phép kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hợp pháp, cung cấp thông tin về thành lập doanh nghiệp và cung cấp các lợi ích khác.

Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp có thể nhìn khá phức tạp; tuy nhiên, qua việc tuân thủ các thủ tục hợp lý, bạn sẽ có thể thành lập doanh nghiệp của mình một cách thành công và hiệu quả nhất. Thông thường, quy trình này có thể mất từ 3 đến 5 tuần và yêu cầu đầy đủ các loại tài liệu nêu trên. Điều này chỉ là một tổng quan về quy trình thành lập doanh nghiệp và càng ngày bạn sẽ tự học thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

0838.386.486