Chi phí thành lập Doanh Nghiệp: Tất cả Những Gì Bạn Cần Biết

Mê kế hoạch thành lập một doanh nghiệp của bạn? Bạn cần cố gắng để hiểu chi phí và các khoản phí gồm những gì. Hãy làm theo hướng dẫn này để tính toán chi phí thành lập doanh nghiệp của bạn và đảm bảo bạn sẽ có đủ vốn để khởi động một thành công.

1. Giá ruộng của việc thành lập doanh nghiệp

Với tất cả các loại doanh nghiệp, bạn có thể phải trả những chi phí tham chiếu như sau:

  • Đăng ký doanh nghiệp: Các phí thanh toán cho cơ sở sử dụng và đăng ký doanh nghiệp.
  • Chi phí thuê lao: Chi phí thuê các chuyên gia, bao gồm luật sư, tài chính và tư vấn khác.
  • Chi phí nhà ở: Các phí bao gồm thuê nhà, nâng cấp và các chi phí khác liên quan.
  • Chi phí cứng: Bao gồm mua bán văn phòng, máy tính, sản phẩm và máy móc, dịch vụ và thiết bị khác.
  • Chi phí quảng cáo: Chi phí cho quảng cáo, quảng cáo trên mạng và chi phí khác.

Trong khi việc tính toán các chi phí trên có thể giúp bạn sinh sống cho doanh nghiệp của mình, bạn cũng nên để ý đến những chi phí phụ sau:

2. Chi phí phụ

Có một số các khoản chi phí nhỏ và không nhận thấy được của các doanh nghiệp mới nhưng rất có nguy cơ gây ra những thay đổi lớn trong chi phí vốn. Những chi phí này bao gồm:

  • Chi phí hải quan: Các phí liên quan đến các yêu cầu pháp lý và hải quan cho doanh nghiệp của bạn.
  • Chi phí bảo hiểm: Các phí liên quan đến bảo hiểm của doanh nghiệp của bạn, bao gồm cả nhân viên bảo hiểm và máy móc.
  • Chi phí lương: Các phí liên quan đến lương và chế độ phúc lợi cho nhân viên của bạn.
  • Chi phí giữ chỗ: Các phí liên quan đến việc giữ địa chỉ vận hành của bạn và công ty.
  • Chi phí lập trình: Các phí liên quan đến lập trình và phát triển trang web của doanh nghiệp của bạn.

Tính toán tất cả các chi phí trên trước khi thành lập doanh nghiệp của bạn giúp bạn dễ dàng tránh được bị mất vốn và cho phép bạn tối ưu hóa nhu cầu vốn của bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần tính toán những khoản chi phí hàng tháng để đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng được nhu cầu vốn của doanh nghiệp của bạn mỗi tháng.

3. Tính toán các chi phí thành lập doanh nghiệp của bạn

Việc tính toán các chi phí thành lập doanh nghiệp của bạn có thể được thực hiện bằng cách tạo một danh sách chi tiết các khoản chi phí, bao gồm tất cả các khoản chi phí tham chiếu và phụ. Khi tính toán chi phí của doanh nghiệp của bạn, hãy lập mục tiêu về mức vốn mỗi tháng và lập mục tiêu trong vòng năm để đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng được nhu cầu vốn của doanh nghiệp của bạn. Bởi vì mục tiêu đúng sẽ giúp bạn đạt được thành công.

Ngoài ra, khi tính toán chi phí thành lập doanh nghiệp của bạn, hãy nhớ rằng có nhiều nguồn tài chính có thể bạn có thể sử dụng để hỗ trợ các chi phí thành lập doanh nghiệp của mình. Những nguồn tài chính này bao gồm các khoản vay, các chương trình khuyến mãi, các chương trình thu hút vốn, các chương trình tài trợ và các chương trình đầu tư. Các nguồn tài chính này có thể giúp bạn làm giảm các chi phí thành lập doanh nghiệp của mình.

Kết Luận

Bây giờ bạn biết cách tính toán các chi phí thành lập doanh nghiệp của mình và các nguồn tài chính có thể bạn có thể sử dụng để hỗ trợ các chi phí thành lập doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý rằng có một số các khoản chi phí phụ có thể ảnh hưởng đến chi phí thành lập doanh nghiệp của bạn. Bạn nên tạo ra một danh sách chi tiết và tính toán tất cả các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh được bị mất vốn và đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng được nhu cầu vốn của doanh nghiệp của bạn.

0838.386.486