Chi phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Các doanh nghiệp cá thể ở Việt Nam phải đăng ký với cơ quan quản lý cần thiết để có thể tiến hành kinh doanh. Đăng ký này thực hiện bằng cách đầu tư một số khoản chi phí nhất định. Chi phí này có thể được thay đổi tùy theo vị trí doanh nghiệp cũng như các yêu cầu khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở Việt Nam.

Chi phí Đăng Ký Tên Doanh Nghiệp

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quy trình đăng ký doanh nghiệp là đưa ra tên đăng ký hợp pháp. Để thực hiện được nhiệm vụ này, doanh nghiệp cần đầu tư một số khoản chi phí chậm trễ bao gồm:

  • Phí đăng ký tên doanh nghiệp: Khi đăng ký tên của doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải đầu tư một khoản phí trả trước khoảng 600.000-1.000.000 đồng.
  • Chi phí đăng ký kiểm toán: Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức cần phải đóng một khoản phí đăng ký kiểm toán khoảng 2.000.000-5.000.000 đồng.

Chi phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh

Sau khi đã đăng ký tên hợp pháp, các doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm các bước đăng ký hộ kinh doanh. Để thực hiện được nhiệm vụ này, doanh nghiệp cần phải đầu tư một số khoản chi phí bao gồm:

  • Phí đăng ký hộ kinh doanh: Để đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải đầu tư khoảng 500.000-600.000 đồng.
  • Phí kiểm tra doanh nghiệp: Sau khi đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đóng một khoản phí kiểm tra doanh nghiệp khoảng 500.000-1.000.000 đồng.
  • Chi phí đăng ký tài khoản ngân hàng: Các doanh nghiệp phải thanh toán một khoản phí để mở một tài khoản ngân hàng khoảng 500.000-2.000.000 đồng.

Tổng Chi phí Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Tổng chi phí để đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở Việt Nam là khoảng 4.000.000 – 9.600.000 đồng. Trong số này, phí đăng ký tên doanh nghiệp là 600.000-1.000.000 đồng, phí đăng ký kiểm toán là 2.000.000-5.000.000 đồng, phí đăng ký hộ kinh doanh là 500.000-600.000 đồng, và phí đăng ký tài khoản ngân hàng là 500.000-2.000.000 đồng.

Kết luận

Chi phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở Việt Nam có thể lên tới hàng triệu đồng. Chính bởi vậy mà các doanh nghiệp phải lưu ý tính toán một cách kỹ lưỡng để tránh bị phải trả thêm khoản chi phí không mong muốn sau này.

0838.386.486