Cách thức đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Xin đăng ký kinh doanh hộ cá thể có thể là một quá trình vất vả và phức tạp. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình xin đăng ký kinh doanh hộ cá thể chính xác có thể giúp theo dõi hành động kinh doanh của bạn và bảo vệ quyền lợi của bạn như người kinh doanh được đăng ký. Đây là một bài hướng dẫn chi tiết về các tiến trình cần thực hiện để hoàn thành việc đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

1. Chọn loại hộ kinh doanh

Trước tiên, bạn phải xác định hộ kinh doanh của bạn thuộc loại hộ kinh doanh nào là phù hợp với hình thức kinh doanh của bạn. Hộ kinh doanh có thể được phân loại như sau:

 • Hộ kinh doanh cá nhân
 • Cộng đồng kinh doanh
 • Doanh nghiệp kinh doanh đa phần
 • Công ty liên doanh
 • Công ty cổ phần
 • Công ty độc lập

Bạn sẽ phải lựa chọn loại hộ kinh doanh phù hợp với các yêu cầu pháp lý của quy trình đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Do đó, bạn nên đọc kỹ các quy định về hộ kinh doanh trước khi lựa chọn loại hộ kinh doanh.

2. Tìm hiểu về quy trình đăng ký kinh doanh

Sau khi bạn đã xác định loại hộ kinh doanh, bạn cần phải tìm hiểu về các yêu cầu trong quy trình đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo quy định. Điều này có thể bao gồm những thủ tục như:

 • Lấy giấy phép kinh doanh
 • Trình bày hồ sơ
 • Giấy xác nhận của cơ quan chức năng
 • Khảo sát công trình
 • Xác nhận thông tin từ cơ quan thuế

Bạn cũng phải cẩn thận với các quy định pháp lý, như: thời hạn đăng ký kinh doanh hộ cá thể, các khoản thanh toán, bảo mật dữ liệu, quy trình bán hàng, quy định về thuế và nhiều hơn nữa.

3. Đăng ký thông tin cá nhân

Một khi bạn đã hiểu các yêu cầu trong quy trình đăng ký kinh doanh hộ cá thể, bạn sẽ phải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để lấy giấy phép kinh doanh. Bạn có thể cần cung cấp các thông tin cá nhân của chính bạn:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Hình thức kinh doanh
 • Vốn đầu tư
 • Thời gian đăng ký

4. Kiểm tra thông tin đã đăng ký

Sau khi bạn đã đăng ký thông tin, bạn cần phải kiểm tra thông tin đã đăng ký theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Nếu có bất kỳ lỗi nhập liệu nào, bạn sẽ phải cập nhật lại thông tin cá nhân của mình. Nếu mọi thứ đều chính xác, thì bạn có thể đăng ký kinh doanh bằng cách chứng thực thông tin đã cung cấp.

5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Việc cuối cùng là trình bày hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hồ sơ sẽ bao gồm các phần như sau:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Giấy xác nhận của cơ quan chức năng
 • Khảo sát công trình
 • Xác nhận thông tin từ cơ quan thuế
 • Giấy đăng ký thuế

Sau khi bạn đã gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể, những giấy tờ này sẽ được xử lý và bạn sẽ nhận được một email xác nhận cuối cùng về kết quả.

0838.386.486