Cách Tạo Lập Doanh Nghiệp Từ A Đến Z

Doanh nghiệp là khái niệm rộng rãi, chứa nhiều khía cạnh và yêu cầu tài chính, pháp lý, đầu tư của chủ sở hữu và của những người lập doanh nghiệp. Nếu bạn đang nghĩ đến tạo lập một doanh nghiệp, thì quá trình đó có thể sẽ rất khó khăn. Bài viết này tóm tắt các yêu cầu quan trọng để tạo lập một doanh nghiệp thành công.

1. Quyết định loại doanh nghiệp của bạn

Để tạo lập một doanh nghiệp thành công, bạn sẽ phải quyết định loại doanh nghiệp phù hợp nhất để thực hiện mục đích kinh doanh của bạn. Log để tạo lập một doanh nghiệp bao gồm:

  • Công ty cổ phần (Corporation): công ty cổ phần là loại doanh nghiệp phổ biến nhất trên thế giới và tại Việt Nam. Nó gồm các đối tượng đầu tư của công ty và cung cấp bảo vệ quyền lợi lớn nhất cho mỗi đối tượng đầu tư trong công ty, bảo vệ các đối tượng đầu tư khỏi những nguy cơ tài sản cá nhân.
  • Cá nhân hoạt động kinh doanh (Individual business): Đây là loại doanh nghiệp dành cho mỗi cá nhân, không yêu cầu thành lập công ty. Người kinh doanh sẽ phải đăng ký cấp phép cá nhân hoạt động kinh doanh, thực hiện theo các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tất cả kết quả kinh doanh.
  • Công ty liên doanh (Joint venture): Trong một công ty liên doanh, hai hoặc nhiều bên đồng sở hữu và đóng góp vốn, tài nguyên và kinh nghiệm để thực hiện một dự án cụ thể. Các bên tham gia cần phải thống nhất về các quyền lợi ủy thác, điều khoản thanh toán và các nội dung khác.
  • Công ty hợp danh (Partnership): công ty hợp danh là loại doanh nghiệp của hai hoặc nhiều chủ sở hữu. Người đóng góp vốn, tài nguyên và kinh nghiệm ở mức độ khác nhau và chia sẻ lợi ích về kết quả kinh doanh của công ty.

2. Đăng ký doanh nghiệp

Sau khi quyết định loại doanh nghiệp phù hợp nhất, bạn cần phải đăng ký doanh nghiệp của mình. Phương thức đăng ký và các yêu cầu đối với doanh nghiệp sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại doanh nghiệp mà bạn quyết định tạo lập.

3. Chọn tên cho doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp của bạn phải đề cập tới ngành nghề hoạt động kinh doanh của bạn. Điều này sẽ giúp những người khác hiểu dễ dàng ngành nghề kinh doanh của bạn và làm cho bạn có thể xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.

4. Tài chính và tài sản

Tài chính là một yếu tố không thể thiếu khi tạo lập một doanh nghiệp. Bạn sẽ cần có nguồn tài chính để thực hiện các mục đích kinh doanh của bạn. Bạn có thể tìm cổ đông vốn để đầu tư hoặc sử dụng nguồn tài chính của bạn. Ngoài ra, bạn cũng phải có một vài biện pháp tài chính để đảm bảo doanh nghiệp của bạn luôn duy trì hợp lý.

5. Quản lý doanh nghiệp

Cuối cùng, bạn cần phải có một số biện pháp quản lý hợp lý để đảm bảo doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng. Việc quản lý doanh nghiệp phụ thuộc vào loại doanh nghiệp, dự án kinh doanh, nguồn tài chính, atăi nguyên và yêu cầu quản lý khác.

Tổng quan, tạo lập một doanh nghiệp có thể có nhiều bước phức tạp. Các bạn nên quan tâm và nâng cao trình độ kinh nghiệm của mình trước khi bắt đầu làm các việc cần thiết để tạo lập một doanh nghiệp thành công.

0838.386.486