Cách làm Giấy Phép Kinh Doanh Cá Thể

Hiện nay, nhiều người muốn tham gia vào kinh doanh để kiếm được thu nhập, tạo nguồn thu nhập phát triển phát triển cho mình. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu kinh doanh, bạn cần phải trải qua một quá trình đăng ký kinh doanh – cụ thể là làm giấy phép kinh doanh cá thể. Việc làm giấy phép kinh doanh cá thể trong quá trình đăng ký kinh doanh của bạn đóng vai trò như là chứng minh rằng bạn là một doanh nghiệp hợp pháp, và bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quy trình kinh doanh của mình hoạt động bền vững. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về làm giấy phép kinh doanh cá thể, bên dưới là một số thông tin cần thiết.

1. Làm gì?

Giấy phép kinh doanh cá thể là loại giấy phép pháp lý cần thiết để bạn có thể tham gia các hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh cá thể sẽ được cấp bởi cơ quan hành chính thuộc cấp địa phương, do đó bạn cần phải xác định Hội đồng Thành phố, Hội đồng Quận, Hội đồng Quốc gia hoặc Nhà nước khác của bạn. Giấy phép kinh doanh cá thể cũng được xem là một chứng minh rằng bạn đã tuân thủ các quy định và điều kiện liên quan đến kinh doanh. Nó cũng có thể được sử dụng như một phân biệt để phân biệt giữa các doanh nghiệp đồng cấp và doanh nghiệp cá nhân.

2. Yêu cầu cần thiết

Để có thể làm giấy phép kinh doanh cá thể, bạn cần phải thực hiện và tuân thủ những yêu cầu sau:

 • Cung cấp những thông tin cá nhân và kinh doanh của bạn (ví dụ như tên cửa hàng, địa chỉ, địa chỉ email, các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, định hướng kinh doanh, v.v).
 • Tải lên các văn bản bắt buột, bao gồm các tài liệu chứng minh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm an ninh xã hội, bảo hiểm thuộc tính riêng tư, v.v.
 • Trả phí đăng ký và làm giấy phép kinh doanh cá thể.
 • Tuyển dụng người làm việc cho doanh nghiệp theo luật.
 • Phải tham gia bảo hiểm công lao động cho tất cả nhân viên.
 • Phải tham gia bảo hiểm phí nhà nước.
 • Cung cấp thông tin nhập thuế, nếu cần.

3. Yêu cầu cho các loại doanh nghiệp khác nhau

Tuy nhiên, các yêu cầu để làm giấy phép kinh doanh cá thể thường khác nhau tùy theo loại doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn làm giấy phép kinh doanh cá thể cho doanh nghiệp của mình trực tuyến, bạn cần phải cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến bảo mật dữ liệu và thanh toán trực tuyến. Hoặc nếu bạn quyết định đặt trụ sở kinh doanh của mình ở ngoài nước, bạn cần phải cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến các luật pháp của quốc gia đó.

4. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh cá thể

Sau khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu cần thiết, bạn sẽ đi tiếp bước tiếp theo, đó là làm giấy phép kinh doanh cá thể. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh cá thể này thường bao gồm các bước sau:

 1. Tìm kiếm địa chỉ Hội đồng có thẩm quyền của bạn.
 2. Tải và điền vào biểu mẫu làm giấy phép kinh doanh cá thể.
 3. Cung cấp những tài liệu bắt buộc.
 4. Hoàn thành thủ tục đăng ký tại quỹ đất.
 5. Thực hiện các bước kiểm tra thí iểu.
 6. Kiểm tra xem bạn có trả phí đăng ký kinh doanh cá thể hay không.
 7. Nhận giấy phép kinh doanh cá thể từ Hội đồng có thẩm quyền.

5. Lưu ý quan trọng

Khi thực hiện thủ tục làm giấy phép kinh doanh cá thể, bạn cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng:

 • Nên tìm hiểu trước về các quy định loại doanh nghiệp của bạn.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã đầy đủ cung cấp tất cả các thông tin yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký.
 • Hãy kiểm tra trước quy trình làm giấy phép kinh doanh cá thể tại Hội đồng có thẩm quyền của bạn.
 • Nên tìm hiểu về các phí liên quan đến đăng ký kinh doanh, bao gồm cả phí đăng ký doanh nghiệp và các phí khác.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã đủ tuân thủ các quy định về bảo hiểm công lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thuộc tính riêng tư và bảo hiểm phí nhà nước.

Vậy là bạn đã biết cách làm giấy phép kinh doanh cá thể.

0838.386.486