Các Bước Thành Lập Công Ty Sản Xuất Trong Quy Định Pháp Luật

Thành lập công ty sản xuất là sự tổng hợp các bước được thực hiện để hoạt động như công ty sản xuất trước khi công ty có thể bắt đầu thực hiện cụ thể các hoạt động kinh doanh. Những quy định pháp luật cụ thể đối với việc thành lập công ty sản xuất trong từng nước khác nhau. Với Việt Nam, việc thành lập công ty sản xuất được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và luật Kế Toán như sau:

1. Thực Hiện Các Bước Cấp Giấy Phép Kinh Doanh

Thành lập công ty sản xuất bắt đầu bằng việc thực thi các bước cấp giấy phép kinh doanh. Việc này bao gồm các bước sau:

 • Tìm hiểu và lựa chọn loại công ty
 • Xin giấy chứng nhận đăng ký công ty
 • Xin và cấp giấy phép kinh doanh
 • Xin và đăng ký với các cơ quan khác liên quan

2. Xây Dựng Tài Chính Cho Công Ty

Tiếp theo là mở tài khoản ngân hàng cho công ty và điều chỉnh các hồ sơ tài chính của công ty. Các bước cần thực hiện bao gồm:

 • Xin hồ sơ tài khoản ngân hàng cho công ty
 • Đặt cọc kinh doanh
 • Lập quy định tài chính cho công ty
 • Đăng ký mở tài khoản thuế

3. Luật Kế Toán Cho Công Ty Sản Xuất

Sau khi hoàn tất việc xây dựng tài chính cho công ty, người sáng lập công ty sẽ cần phải tuân thủ các quy định luật kế toán của Việt Nam. Điều này bao gồm việc lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các kế hoạch đầu tư, quản lý tài sản và các nhiệm vụ kế toán liên quan.

4. Đăng Ký Với Cơ Quan Công An

Sau khi đã đảm bảo các yêu cầu luật kế toán, công ty cần phải đăng ký với cơ quan công an. Việc đăng ký bao gồm các bước sau:

 • Xác định vị trí chinh quyền của công ty
 • Xin giấy chứng nhận đăng ký cơ quan công an
 • Xin giấy chứng nhận áp dụng luật an ninh

5. Bắt Đầu Hoạt Động Của Công Ty Sản Xuất

Khi quá trình thành lập công ty sản xuất hoàn tất, công ty sẽ được phép bắt đầu hoạt động. Để bắt đầu hoạt động của công ty, ban lãnh đạo cần phải làm những công việc bao gồm:

 • Tổ chức và đào tạo nhân sự
 • Tổ chức và triển khai các hoạt động sản xuất
 • Tuân thủ các luật pháp của nước cũng như các quy định trong luật doanh nghiệp
 • Khởi tạo các hợp đồng với các đối tác
 • Thiết kế các sản phẩm
 • Hợp tác với các đối tác bán hàng

Việc thành lập công ty sản xuất bao gồm nhiều bước phức tạp, do đó người sáng lập cần phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là luật doanh nghiệp và luật kế toán. Chỉ khi hoàn tất xong các bước thành lập công ty sản xuất mới có thể bắt đầu thực hiện hoạt động sản xuất.

0838.386.486