Các bước để thành lập một công ty

Thành lập một công ty cần được thực hiện bởi các bước cụ thể và có thể đòi hỏi rất nhiều về thời gian, công sức và kiến thức. Nếu bạn đã quyết định thành lập một công ty thì bài viết này sẽ giúp bạn biết rõ hơn về các bước sau:

1. Tìm hiểu về paradigma quản lý của bạn

Việc đầu tiên bạn cần làm khi thành lập một công ty là phải tìm hiểu về paradigma (mô hình) quản lý mà bạn cần áp dụng cho công ty mới của bạn. Có nhiều paradigma khác nhau được sử dụng trong thế giới doanh nghiệp, và bạn sẽ cần phải đưa ra quyết định sớm về mô hình quản lý phù hợp nhất với công ty của bạn. Những mô hình quản lý thông dụng nhất có thể bao gồm:

 • Kỹ thuật, trong đó mục tiêu của công ty là cải thiện hiệu quả công việc và sản xuất.
 • Nhân vật hóa, nêu mục tiêu của công ty là đẩy mạnh tính nhân vật trong toàn bộ các hoạt động của công ty.
 • Tiếp thị, trong đó hạn chế của các mục tiêu được đặt ra là cần phải tạo ra những định hướng và chiến lược marketing cho công ty.

Bạn cần phải cân nhắc các thứ tự đó trước khi quyết định về một mô hình quản lý phù hợp và dựa vào đó để lên kế hoạch cho công ty của mình.

2. Xác định các yêu cầu pháp lý

Bạn sẽ cần phải làm rõ từng bước cụ thể để đảm bảo rằng công ty của bạn đã đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý. Việc đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu quy định về thành lập công ty của cửa quốc gia, và xem liệu nếu bạn cần đăng ký với bất kỳ tổ chức nào để thành lập công ty. Sau đó bạn sẽ phải đề xuất một kế hoạch thành lập công ty, trong đó sẽ bao gồm thông tin về:

 • Tên công ty,
 • Địa điểm của công ty,
 • Mục đích của công ty,
 • Thời gian hoạt động của công ty,
 • Số lượng cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của công ty,
 • Số lượng nhân viên công ty,
 • Công ty của bạn sẽ hoạt động như thế nào và điều gì sẽ được thực hiện bởi công ty.

Bạn cũng phải khảo sát các yêu cầu pháp lý liên quan đến thuế, bảo hiểm và các quy định bảo vệ môi trường cũng như các yêu cầu khác đối với công ty của bạn.

3. Biên soạn hồ sơ thành lập công ty

Sau khi bạn đã tạo ra một kế hoạch thành lập công ty, bạn sẽ cần biên soạn và đưa ra một bộ hồ sơ thẩm định rộng rãi để thành lập công ty. Bộ hồ sơ thẩm định này sẽ bao gồm các văn bản như điều khoản sử dụng của công ty, tài liệu quy định về việc cấp phát cổ phiếu, báo cáo tài chính, nội quy, và rất nhiều thông tin khác. Những thông tin này sẽ giúp bạn chính thức thành lập công ty của bạn.

4. Thực hiện các bước cuối cùng để thành lập công ty

Sau khi bạn đã hoàn thành bộ hồ sơ thẩm định công ty của mình, bạn sẽ cần phải thực hiện các bước cuối cùng để chấp nhận, thực hiện hồ sơ và nộp phí liên quan đến thành lập công ty. Các bước cuối cùng bao gồm các điều sau:

 • Đọc, ký và chấp nhận các điều khoản sử dụng của công ty;
 • Đọc và ký cổ phiếu;
 • Gửi yêu cầu xác nhận về số lượng cổ đông và thành viên hội đồng quản trị;
 • Khai thuế và đăng ký bảo hiểm;
 • Đọc và ký tất cả các biên bản liên quan;
 • Nộp phí thành lập công ty tới cơ quan quản lý địa phương.

Sau khi hoàn thành những bước trên, công ty của bạn sẽ được thành lập và có thể hoạt động theo mô hình quản lý đã được chọn trước đó.

5. Hạn chế của thành lập công ty

Mặc dù thành lập công ty có thể là một bước quan trọng để khởi nghiệp và phát triển một công ty thành công, nhưng cũng có một số hạn chế liên quan đến việc thành lập công ty. Bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng công ty của bạn đáp ứng với tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành để tránh bị kịp phạt.

0838.386.486